tikkataulu

Arviointi

Toiminnan tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointi on osa laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa. Tarjoamme tukea järjestönne arviointikäytänteiden kehittämiseen, vaikutusketjun rakentamiseen ja strategiatyöhön.

Arvioinnin tuo näkyviin toiminnan merkityksen, hyödyn ja vaikutukset. Arviointia tehdään, jotta löydettäisiin onnistumiset, ongelmat, vahvuudet ja heikkoudet.

Arviointi auttaa löytämään työlle tuloksellisen suunnan ja fokuksen. Se dokumentoi kokemukset ja kerryttää osaamista organisaation sisälle sekä muille jaettavaksi. Arviointi lisää toiminnan uskottavuutta ja läpinäkyvyyttä yhteistyökumppaneille.

Mitä teemme?

  • Järjestämme arviointikoulutuksia ja vaikuttavuuspajoja jäsenjärjestöille.
  • Tuemme jäsenjärjestöjen omaa arviointitoimintaa ja opastamme arvioinnin suunnittelussa.
  • Pidämme järjestöjohdolle strategian rakentamispajoja.

Vaikuttavuuspajat

Vaikuttavuuspajoissa rakennamme toiminnalle tai hankkeelle vaikutusketjun. Vaikutusketju on malli, jonka avulla voidaan jäsentää organisaation toimintaa ja seurata sen tuloksellisuutta. Mietimme myös arviointia ja mittareita, joilla toiminnan tuloksellisuutta voidaan todentaa. Vaikuttavuuspajoihin voivat osallistua johdon lisäksi organisaation keskeiset työntekijät.

Strategian rakentamispajat

Strategiaprosessissa kirkastetaan organisaation arvot, missio ja visio. Työpajassa rakennetaan organisaatiolle uusi strategia ja toiminnalliset linjaukset.
Lue lisää Johdon tuki -sivulta >>

 

Yhteyshenkilö

Nina K. HietakangasNina K. Hietakangas
Sininauhaliiton arviointipäällikkö
Puh. 040 581 3952
nina.k.hietakangas@sininauha.fi