Mies hioo koneella lankkua

Työllisyystoiminnan tueksi

Tältä sivulta löydät materiaaleja ja hyödyllisiä linkkejä työllisyystoiminnan tueksi. 

Verkostoista voimaa

Tule tutuiksi alueen toimijoiden kanssa ja tee toimintasi näkyväksi!

Vatesin Tule mukaan aluetoimintaan -verkostotilaisuuksissa ja työpajoissa jaetaan ajantasaista tietoa, pohditaan vaikuttamistyön kysymyksiä sekä kehitetään järjestöjen palveluprosessien ja toiminnan laadun sekä vaikuttavuutta.

Toimijoilla on myös mahdollisuus saada näkyvyyttä asiakastarinoille, hyville käytännöille, yhteistyömalleille jne. Vates-säätiön sivuilla ja eri julkaisuissa.

 

Uutisia

Suomeen esitetty työnhakumalli on sekava ja eriarvoistava
(16.8.2021, uutinen Sininauhaliiton sivuilla)
Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Viite: VN/698/2021

Edellä mainittuun lakiluonnokseen tehtiin Kuntoutussäätiön kanssa myös yhteislausunto. Lue Kuntoutussäätiön uutinen aiheesta.

Tulevalta valtionyhtiöltä puuttuu kohderyhmätuntemus
(19.8.2021,  uutinen Sininauhaliiton sivuilla)
Ehdotus laiksi osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön perustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntopyyntö: VN/15285/2021

 

Julkaisuja ja selvityksiä

Järjestöt työllisyyden edistäjinä – Vates, 2019

Työttömyyden laajat kustannukset yhteiskunnalle – Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, 2019

Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa – Valtionneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, 2020

Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet – Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, 43/2018

Kansallinen julkisten hankintojen strategia – Hankinta-Suomi, 2020

Millä hinnalla? Osaamisen kehittämisen vaihtoehtokustannukset – Sitran selvityksiä 186/2021

Osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla -julkaisu – SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, 2021