Kanervia

Tapahtumat ja koulutukset

Järjestämme jäsenjärjestöjen työntekijöille suunnattuja koulutuksia ja tapaamisia erilaisista teemoista. Tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemuksia, levittää hyviä käytänteitä ja vahvistaa Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä.

Järjestämme jäsenjärjestöille myös tarpeen mukaan räätälöityjä ja kohdennettuja koulutuksia ja tapaamisia. Kerro toiveesi, niin mietitään toteutusta yhdessä!

Keskeisiä tapahtumia ovat vuosittaiset jäsenyhteisöpäivät sekä jäsenjärjestöjen johdolle suunnatut SiniBoss-päivät.

Katso kaikki Sininauhaliiton tapahtumat liiton tapahtumakalenterista.

Sininauhaliiton tapahtumat jäsenjärjestöille