pensas

Johdon tuki

Tarjoamme johdollenne sparrausta ja kehittämisprosesseja johtamisen tueksi. Lisäksi järjestämme johtajillenne vertaistapaamisia, joissa järjestöjen toiminnasta vastaavat henkilöt pääsevät jakamaan kokemustaan ja osaamistaan Sininauhaliikkeen yhteiseksi hyväksi.

Mies keskustelee naisen kanssa

Kehittämisprosessit

Tuemme johtamisen ja hallinnon toiminnoissa ja osaamisen vahvistamisessa. Johtajanne ja hallituksenne voivat yhteistyössä Sininauhaliiton asiantuntijoiden kanssa kartoittaa organisaationne hallinnon tilaa ja johtamisen osaamista sekä pohtia kehittämisen tarpeita. Sekä johtajaa että hallitusta sparrataan oman kehittymissuunnitelman laatimisessa ja toteuttamisessa.

Organisaation kehittämisprosesseiksi voidaan tarpeen mukaan ottaa esimerkiksi strategian päivittäminen, viestinnän kehittäminen tai talousosaamisen vahvistaminen. Kehittämisprosesseissa voidaan päivittää organisaationne perustehtävä ja säännöt, käydä arvokeskustelua ja kirkastaa organisaation arvot, laatia yhdessä strategia- ja toimintaympäristöanalyysi, kehittää arviointi- ja laatuosaamista sekä -työkaluja, vahvistaa hallituksen jäsenten osaamista sekä selkiyttää hallituksen ja toiminnanjohtajan yhteistyötä.

Kehittämisprosessit tukevat organisaationne toimintavarmuutta ja tulevaisuuden suunnittelua sekä kirkastavat organisaation brändiä.

Strategiaprosessi

Strategiaprosessissa kirkastetaan organisaation arvot, missio ja visio. Tärkeimpien menestystekijöiden pohjalta luomme organisaatiolle uuden strategian ja toiminnalliset linjaukset.

Strategiaprosessi sisältää aloituspalaverin, alkukartoituksen keskeisille sidosryhmille sekä kolme työpajaa. Strategiatyöskentelyyn osallistuvat järjestön operatiivinen johto ja hallitus sekä muut organisaation avaintoimijat.

Vuosittaiset tapahtumat: Jäsenjärjestöpäivät ja SiniBoss

Sininauhaliiton keskeisimmät yhteiset tapahtumat ovat vuosittaiset jäsenjärjestöpäivät sekä jäsenjärjestöjen johtajille suunnatut SiniBoss-päivät.

SiniBoss-tapahtuma kokoaa johtajat vuosittain yhteen tapaamaan tuttuja ja verkostoitumaan, saamaan ja jakamaan vertaistukea, kuulemaan ajankohtaisista asioista ja virkistymään. SiniBossit ovat kokoontuneet jo yli 15 vuoden ajan!

Tapahtuma on tarkoitettu Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen johtajille, toiminnan- tai toimitusjohtajille ja puheenjohtajille eli kaikille toiminnasta vastaaville. SiniBoss-tapahtuma järjestetään vuorovuosin Helsingissä ja muualla päin Suomea. Tapahtumaan on osallistumismaksu, joka kattaa koulutuksen, ruokailut ja mahdollisen majoituksen.

Seuraava SiniBoss-tapahtuma järjestetään 25.-26.1.2023 Tampereella. Lue lisää täältä.

 

Yhteyshenkilö

Susanna KiuruSusanna Kiuru

järjestöpäällikkö
Puh. 044 361 3587
susanna.kiuru@sininauha.fi