Kiviä pinottuna

Jäsenjärjestöavustus

Jäsenjärjestöavustuksen hakuaika on päättynyt 15.5.2022

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Sininauhaliitolle 70 000 euroa avustusta, joka on tarkoitettu jaettavaksi pienille tai vähävaraisille jäsenjärjestöille. Sininauhaliiton jäsenjärjestöt voivat hakea liitolta toiminta-avustusta omaan toimintaansa 15.5.2022 mennessä. Avustuksen suuruus voi olla 1000–5000 euroa. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 22 ja avustuspäätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille kesäkuun 2022 aikana.

Avustusta voivat hakea Sininauhaliiton jäsenjärjestöt, joissa järjestetään vertais- ja vapaaehtoistoimintaa ja jotka eivät saa muuta STEA-avustusta. Avustusten tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa järjestötoimintaa sekä lisätä vapaaehtoisten hyvinvointia.

Avustusta voi käyttää vain järjestön yleishyödyllisen toiminnan kuluihin.

Hyväksytyt pienavustusten käyttötarkoitukset

 1. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen kuten toiminnasta aiheutuvat tarvike-, toimitila- ja tarjoilukulut
 2. Jäsenjärjestöjen toimijoiden virkistäytymiseen kuten retket, virkistystilaisuudet tai tapahtumat. Ei kuitenkaan ulkomaanmatkoihin.
 3. Järjestötoiminnan näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttamista tukeviin kampanjoihin, tapahtumiin tai muuhun vastaavaan.
 4. Järjestötoimijoiden osaamisen lisäämiseen kuten erilaisten koulutusten osallistumis-, majoitus- ja matkakuluihin.
 5. Jäsenjärjestön toimijoiden ja kohderyhmän osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen kuten digilaitteisiin.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Hakijan tulee täyttää hakulomake, johon liitetään
  1. jäsenjärjestön toimintakertomus edelliseltä vuodelta
  2. jäsenjärjestön tilinpäätös edelliseltä vuodelta
  3. jäsenjärjestön hallituksen pöytäkirjanote, josta ilmenee haettava määrä ja avustuksen käyttötarkoitus

Hae avustusta 15.5.2022 mennessä

Löydät hakulomakkeen täältä

Avustusten myöntäminen

Avustusten jakamisesta päättää hakemusten perusteella Sininauhaliiton hallitus. Avustus on käytettävä avustushakemuksessa esitettyihin kuluihin. Pienavustuksilla ei voi kattaa toisen rahoittajatahon (esim. kunnan) rahoittamasta toiminnasta syntyvää alijäämää.

Avustusta ei myönnetä henkilöstökuluihin eikä kokouspalkkioihin, ei myöskään ruoka-avun toteuttamiseen.

Avustuksen maksaminen

Avustuksen hakijalle tiedotetaan avustuspäätöksestä kesäkuussa 2022, kun Sininauhaliiton hallitus on asian käsitellyt. Myönteisen päätöksen saatuaan hakijan tulee toimittaa liitolle virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama avustuksen siirtosopimus.

Sininauhaliitto tilittää avustuksen hakijan tilille, kun siirtosopimus on saapunut liittoon. Avustuksen käyttöaika on avustuksen myöntämisvuosi ja sitä seuraava vuosi.

Avustuksen käytön raportointi

Hakijan tulee noudattaa STEAn ja Sininauhaliiton ehtoja avustuksen käytöstä ja raportoinnista. Jos järjestönne on saanut kyseistä avustusta aiemmin, tulee edellisten vuosienavustusten vuosiselvitys toimittaa Sininauhaliitolle.

Edellisten vuosien vuosiselvitysten toimittaminen on ehtona uuden avustuksen saamiselle.

Vuosiselvitys sisältää

 • avustuskohteen kustannuspaikkakohtaisen tuloslaskelman, kirjanpidon pääkirjaotteen tai muun vastaavan kirjanpidon tulosteen, joka todentaa avustuksen käytön
 • allekirjoitetun tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomuksen
 • mahdolliset muut oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi vaadittavat tiedot.

Yhteyshenkilö

Susanna KiuruSusanna Kiuru
Sininauhaliiton järjestöpäällikkö
Puh. 044 361 3587
susanna.kiuru@sininauha.fi