Visio kuntoutujan polusta

Päiväkeskus 2025 -hankkeen visiossa kuntoutujan polusta painotetaan yhteistyön tärkeyttä julkisen sektorin ja järjestöjen välillä. Järjestölähtöisten kohtaamispaikkojen rooli osana palvelupolkua on tärkeä, sillä ne tarjoavat pitkäkestoista tukea jo vaikeassa elämäntilanteessa oleville ihmisille. Hankkeessa keskitytään ensisijaisesti järjestölähtöisiin päihteettömiin kohtaamispaikkoihin.

  • Visio kuntoutujan polusta tarjoaa näkökulman lakisääteisen päiväkeskuspalvelun (sosiaalihuoltolaki 24 b §) ja kohtaamispaikan keskinäiseen suhteeseen.
  • Kuntoutujan näkökulmasta tarve lakisääteiselle päiväkeskuspalvelulle ja/tai kohtaamispaikkapalvelulle voi sijoittua toipumisprosessin eri vaiheisiin.
  • Visiossa lähdetään oletuksesta, että lakisääteinen päiväkeskuspalvelu sijoittuu palvelupolulle ensin, sillä sen pääpaino on perustarpeiden tyydyttämisessä ja palvelutarpeen arvioinnissa.

Heinäkuun 2023 alusta alkaen hyvinvointialueilla on ollut saatavilla päihdehaasteiden kanssa kamppaileville sosiaalihuoltolain mukainen päiväkeskuspalvelu. Päiväkeskuksessa kuntoutuja voi saada muun muassa palvelutarpeen arvioinnin ja hänelle voidaan käynnistää asiakkuus päihdepalveluissa ja/tai aikuissosiaalityössä. Mikäli kuntoutujalla on vakavampi päihdeongelma, hänet saatetaan ohjata katkaisuhoitoon ja kuntoutusjaksolle.

Kohtaamispaikan tukemana kohti merkityksellisempää elämää

Kuntoutumisen edistyessä ja päihdeongelman ollessa paremmin hallinnassa, voi kuntoutuja siirtyä järjestölähtöisen kohtaamispaikan asiakkaaksi. Visiossa reittejä kohtaamispaikkaan on kaksi, joko suoraan päiväkeskuksesta tai päihdepalvelujen/aikuissosiaalityön kautta.

Järjestölähtöisessä kohtaamispaikassa asioidaan lähtökohtaisesti päihteettömästi ja pitkään, jopa vuosien ajan. Kohtaamispaikassa kuntoutuja saa vertaistukea tilanteeseensa sekä tukea päihteettömyyteen.

Kohtaamispaikkatoimintaan osallistumisen voidaan jo itsessään katsoa olevan pitkäaikaista sosiaalista kuntoutusta, johtaen terveempään ja merkityksellisempään elämään. Monissa kohtaamispaikoissa on myös tarjolla työllisyyspalveluita kuten kuntouttavaa työtoimintaa, palkkatuettua työtä ja työkokeilua. Näin kuntoutuja voi löytää polun myös avoimille työmarkkinoille.

Tutustu tarkemmin kohtaamispaikkojen tuomiin säästöihin ja kustannusvaikutuksiin

Lue lisää kohtaamispaikkatoiminnasta

Katso Jarkon tarina kohtaamispaikan merkityksestä