kynä ja paperi

Viestintätuki

Tarjoamme viestinnän tukea, koulutusta ja sparrausta. Järjestämme viestinnän perusteiden koulutusta sekä lähitapaamisissa että etäyhteyksin. Sparrausryhmässä voi olla muutama henkilö tai koko työyhteisönne, aina teidän tarpeidenne mukaan.

Mitä teemme?

  • Tuemme järjestönne sekä strategista että operationaalista viestintää. Tämä voi pitää sisällään esimerkiksi viestintästrategian tekoa, vuosisuunnittelua, kriisiviestintään varautumista, sisäisten ohjeiden laatimista tai hallinnan dokumentaatiota.
  • Kannustamme johtoanne, työntekijöitänne ja vapaaehtoisianne viestinnällisissä työtavoissa, kuten sisäisen viestinnän parantamisessa tai ulkoisen viestinnän kanavien valinnassa ja käyttöönotossa.
  • Tuemme valtakunnallisessa ja alueellisessa mediayhteistyössä.

Yhteyshenkilö
Anna-Liisa KarhulaAnna-Liisa Karhula
Sininauhaliiton viestintäpäällikkö
Puh. 040 768 4528
anna-liisa.karhula@sininauha.fi