Käsi tarttumassa käsipainoon

Palvelutuotanto

Palvelutuottajaksi ryhtyminen voi tuntua haastavalta, mutta se avaa järjestöille uusia väyliä omien palveluiden tarjoamiseen. Palvelutuotannon tuen koulutussarjassa Sininauhaliiton palvelutuotannon tuessa työskennellyt kehittäjä Miikka-Pekka Rautiainen opastaa yksityiskohtaisesti palvelutuotannon toteuttamiseen. 

Sininauhaliitto on tarjonnut jäsenilleen palvelutuotannon tukea vuosina 2021–2022.

Järjestö palvelutuottajaksi -koulutussarja Sininauhaliiton jäsenjärjestöille

Järjestö palvelutuottajaksi -koulutus: Intro – Miksi ryhtyä palvelutuottajaksi?

Muutokset jylläävät sosiaali- ja terveysjärjestöjen kentällä: sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kuntien vastuulta uusille hyvinvointialueille. Myös mielenterveys- ja päihdelaki uudistuu, ja vastaisuudessa esimerkiksi päiväkeskustoiminta muuttuu lakisääteiseksi palveluksi. Monen järjestön toiminta pyörii STEA-avustuksilla. Vastaisuudessa muutoksia voi kuitenkin tulla myös STEAn myöntämiin avustuksiin ja avustusten painopisteisiin. Siksi järjestöjen kannattaa vakavissaan miettiä, voisiko omia palveluita lähteä tuottamaan markkinalähtöisesti.

Videolla Sininauhaliiton jäsenpalveluiden palvelutuotannon tuessa työskennellyt kehittäjä Miikka-Pekka Rautiainen kertoo, miksi järjestöjen kannattaa kiinnostua palvelutuotannosta.

Järjestö palvelutuottajaksi -koulutus osa 1: Hankintailmoitukset.fi-sivusto

Suomessa julkiset hankinnat ilmoitetaan aina Hankintailmoitukset.fi-sivustolla. Video opastaa Hankintailmoitukset.fi-sivuston käyttöön.

Järjestö palvelutuottajaksi -koulutus osa 2: Tarjouspalvelu.fi ja julkiseen hankintaan osallistuminen

Kuntien hankintoihin voi osallistua kuntien tai alueiden omien Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta. Videolla käydään läpi, miten hankintaan osallistutaan Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta ja mitä asioita hankintaan osallistuessa tulee huomioida.

Järjestö palvelutuottajaksi -koulutus osa 3: Dokumenttipankki & Julkiset hankinnat

Videolla käydään läpi dokumentit ja selvitykset, joita palvelutuottajan on laadittava osallistuessaan julkiseen kilpailutukseen.

Järjestö palvelutuottajaksi -koulutus osa 4: Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta

Videossa käydään läpi, miten tehdään ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta aluehallintoviranomaiselle: mitä dokumentteja tarvitaan, aikatauluja ja muita perustietoja.

Järjestö palvelutuottajaksi -koulutus osa 5: Palveluiden hinnoittelu ja markkinakartoitus

Videolla pohditaan palveluiden hinnoittelua ja pureudutaan markkinakartoitukseen. Hinnoittelua voi pohtia esimerkiksi tutustumalla hankintojen jälki-ilmoituksiin ja tutkimalla, millaista hinnoittelu on omalla alueella ollut. Hankinnoissa hinta ei kuitenkaan ratkaise kaikkea – myös palveluiden laatu on hankinnoissa ratkaiseva tekijä.

Järjestö palvelutuottajaksi -koulutus osa 6: Hankinnan aikajana

Videolla pureudutaan siihen, mitä julkisiin hankintoihin osallistumisessa tulee huomioida aikataulun osalta. Asiaa käsitellään sekä kilpailutukseen osallistuvan tahon että sen laatijan, kuten kunnan tai kuntayhtymän, näkökulmasta.