Auringonsäteet osuvat pihjalanmarjoihin

Hengellinen työ

Sininauhaliiton toiminnan taustalla oleva kristillinen arvopohja yhdistää Sininauhaliiton jäsenjärjestöjä. Muun kehittämistyön ohella tuemme järjestöjä kehittämään niiden työtä kristillisten arvojen pohjalta. Tälle sivustolle olemme kuvanneet hengellisen työn periaatteita, työmenetelmiä ja materiaaleja.

Päihdetyössä Hengellisten ja eksistentiaalisten kysymystenhuomioiminen lähtee asiakkaan tarpeista.

Hengellinen työ perustuu ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihminen on myös henkinen ja hengellinen olento, joka erityisesti kriisien keskellä pohtii elämän merkityksellisyyden kysymyksiä. Merkityksellisyys ja siihen liittyvä henkisyys ja hengellisyys voi antaa merkittäviä voimavaroja vaikeuksien keskellä ja niinpä tämän ulottuvuuden huomioiminen on tullut osaksi hoito- ja kuntoutustyötä monien asiakasryhmien kohdalla.

Perusteita ja linjauksia eksistentiaalisten kysymysten huomioimiseen löytyy myös viranomaisten suosituksista, lakiteksteistä ja STEAn linjauksista.  Hengellisyyden merkityksestä päihde- ja mielenterveystyössä on laajaa tutkimusnäyttöä sekä vahvaa kokemustietoa vuosikymmenten ajalta.

Jotta hengellisten tarpeiden kohtaaminen olisi laadukasta ja turvallista, niin Sininauhaliitto on laatinut hengellisen työn eettiset ohjeet, joiden pohjalta jäsenjärjestöt voivat halutessaan laatia oman ohjeistuksensa hengellisten kysymysten kohtaamiseen.

Autamme mielellämme järjestöjä kehittämään omaa hengellistä työtään ja eksistentiaalisten tarpeiden kohtaamista kullekin jäsenyhteisölle sopivalla tavalla.

Mitä teemme?

  • Toteutamme yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja seurakuntien kanssa toipumiseen liittyviä tapahtumia ja tuotamme hengellisyyteen liittyvää materiaalia.
  • Tuemme työntekijöitänne asiakastyön eksistentiaalissa kysymyksissä.
  • Pohdimme kanssanne sitä, mitä hengellisten kysymysten huomioiminen juuri teidän järjestössänne voi merkitä.
  • Autamme teitä sanoittamaan hengellisen työn arvoja yhteistyökumppaneillenne ja asiakkaillenne.

Katso myös hengellisen työn tapaamiset tapahtumakalenterista.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin mietitään, mikä voisi palvella parhaiten järjestönne tarpeita!

Yhteyshenkilö

Tuomo SalovuoriTuomo Salovuori
Kehittäjä, Sininauhaliiton hengellinen työ
Puh. 040 5818 244
tuomo.salovuori@sininauha.fi