ihmisiä kahvittelmassa pöydän ääressä

Kohtaamispaikkatoiminta

Päiväkeskus 2025 -hanke

Päiväkeskus 2025 on STEAn rahoittama kolmivuotinen hanke, jossa kehitetään jäsenjärjestöjen kohtaamispaikkoja ja matalan kynnyksen toimintaa. Hankkeessa luodaan uusia yhteistyön muotoja hyvinvointialueille.

Hankkeessa:

  • Tuetaan jäsenjärjestöjä oman kohtaamispaikkatoiminnan, matalan kynnyksen toiminnan sekä asiakaskunnan kanssa työskentelyn kuvauksessa.
  • Luodaan yhteyksiä hyvinvointialueiden sote-asioista vastaavien päättäjien sekä kohtaamispaikkatoimijoiden välille.
  • Hankkeen myötä lisätään hyvinvointialueiden sote-päättäjien ymmärrystä kohtaamispaikkatoiminnasta ja sen välttämättömyydestä. Tämän tueksi luodaan yhteiskehittämisvalmennuksia.

Lue lisää hankkeestamme: Päiväkeskus 2025 -hankkeen esittely

Mikä on kohtaamispaikka?

  • Kohtaamispaikka on matalankynnyksen olohuone, jonne jokainen on tervetullut omana itsenään. Sinne voivat tulla haastavissa elämäntilanteissa olevat päihde- ja mielenterveyshaasteista sekä yksinäisyydestä kärsivät ihmiset.
  • Kohtaamispaikkoja ylläpitävät usein järjestöt. Toimintaa rahoitetaan esimerkiksi hyvinvointialueiden järjestöavustuksista ja STEAsta. Kohtaamispaikkoja ei tule sekoittaa päiväkeskuksiin, jotka ovat lakisääteistä (SHL 24 b §) palvelua ja joissa saa asioida päihtyneenä. 
  • Sininauhaliitolla on tällä hetkellä noin 40 kohtaamispaikkaa.

Jarkon tarina kohtaamispaikan merkityksestä arjessa

Jarkko alkoi käyttää päihteitä jo teininä, nyt Jarkko on ollut ilman huumeita neljä vuotta. Katso alta Jarkon tarina ja mikä merkitys kohtaamispaikka Sinisatamalla on ollut hänelle.

Yhteyshenkilöt:

Lea Stenberg, projektipäällikkö
Puh. 044 269 7980
lea.stenberg@sininauha.fi

Jenni-Emilia Ronkainen, suunnittelija
Puh. 044 4914333
jenni-emilia.ronkainen@sininauha.fi