Nuori mies ja rouva ompelukoneella

Laskelma kohtaamispaikkojen arvosta

Sininauhaliiton Päiväkeskus2025 -hanke on tuottanut yhdessä SOSPED Keskuksen kanssa arviointityökalun, jolla voi arvioida kohtaamispaikkatoiminnan taloudellisia vaikutuksia. Laskelma perustuu SOLA-työkaluun, jossa arvioidut kustannukset perustuvat tutkimuksiin.

Kohtaamispaikkakohtaiset laskelmat osoittavat, että toiminnalla voidaan tuottaa arvoa 5000–40 000 euroa vuodessa jokaista kohtaamispaikkakävijää kohden. Jos eri kävijöitä on esimerkiksi 30, on tuotettu arvo yhteensä 150 000–1 200 000 euroa vuodessa. Summa jakautuu hyvinvointialueelle, yhteiskunnalle ja kunnalle kohdistuviin kuluihin.

Kohtaamispaikan tuottama säästö lasketaan vähentämällä tuotetusta arvosta järjestämisen kustannukset, jotka vaihtelevat esimerkiksi toiminnan laajuuden ja työntekijämäärän mukaan. Laskelma arvosta perustuu 14 vaikutusketjuun sekä jokaisen kohtaamispaikan työntekijöiden arviolle ilmiöiden yleisyydestä sekä siitä, miten näihin ilmiöihin kyetään vaikuttamaan kohtaamispaikkatoiminnalla. Laskelmassa mukana olevat vaikutusketjut ovat:

 • Riittämättömät mielenterveyspalvelut -> itsetuhoisuus -> mahdollinen itsemurha ehkäistään toiminnan avulla
 • Alkoholin suurkulutus -> ensihoitoon tukeutuminen -> ambulanssitilaus ennaltaehkäistään
 • Alkoholin suurkulutus -> suurkuluttajan kustannus yhteiskunnalle ennaltaehkäistään
 • Terveyspalveluiden tavoittaminen haastavaa -> ongelmat kasautuvat -> ajautuminen palveluiden suurkuluttajiksi ehkäistään
 • Ruoka-apu kohtaamispaikoissa -> vältetään nälästä johtuva ruoan varastaminen ja tästä aiheutuvat viranomaiskustannukset
 • Rikollisuuden pariin ajautumien -> Varkaudet ja vahingonteot -> Varkausrikos ennaltaehkäistään (muu kuin ruoka)
 • Rikollisuus -> Vankeustuomio vältetään
 • Yksinäisyys ja psyykkinen kuormittuneisuus -> mielenterveyspalveluiden käyttö ennaltaehkäistään
 • Yksinäisyys vähenee
 • Osa osallistujista aloittaa vapaaehtoistyötehtävät – vapaaehtoistyön tuottama arvo
 • Velkaongelmien kasautuminen voidaan katkaista -> ulosotossa maksamattomaksi jäävä velka vältetään
 • Palveluohjaus -> osuus asiakkaista jotka saa oman työntekijän ja tarvitsemaansa apua -> uusien palveluiden kustannus
 • Asunnottomuuskehitys ja asunnottomuuteen liittyvät kustannukset vältetään
 • Digisyrjäytyminen ja siihen liittyviä julkishallinnon kustannuksia vältetään kohtaamispaikkojen työntekijöiden tarjoaman tuen johdosta

Kymmenelle eri kohtaamispaikalle tehdyn kohtaamispaikkakohtaisen laskelman perusteella suurimmat arvontuottajat keskimäärin ovat:

 • Alkoholinkäyttö ei ajaudu suurkulutukseksi
 • Rikollisuutta ja vankilatuomioita ennaltaehkäistään
 • Asunnottomuutta ennaltaehkäistään
 • Itsemurhia vältetään

Kohtaamispaikkojen tuottaman taloudellisen arvon lisäksi niillä on suuri merkitys kävijöiden arjessa selviytymisessä. Näistä on koostettu tietoa hankkeen kotisivuille.

Lähteet:

SOLA eli sosiaalisen laadun laskentatyökalu

Päiväkeskus 2025 -hankkeen kotisivut