vanhoja kirjoja

Materiaalit ryhmätoimintaan

Compassi-ryhmäohjelma

Sininauhaliitto tarjoaa ryhmätoimintaa organisoiville järjestöille ja seurakunnille koulutusta ja tukea ryhmätoimintaan. Compassi-ryhmäohjelma syntyi 2000-luvun alussa ja se uudistettiin 2022. Materiaalin tekemisessä on hyödynnetty monien päihdetyön ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden tietoa 12 askeleen ryhmistä, toipumisesta ja kristillisen uskon tuomista voimavaroista.
Oppaan 12 askeleen Compassi-ryhmien käyttöön on koonnut Tuomo Salovuori.

12 askeleen Compassi-ryhmät on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat työstää elämänsä rikkinäisyyttä kristillisen uskon ja 12 askeleen ohjelman avulla. Ryhmäläisten ongelmat voivat liittyä erilaisiin riippuvuuksiin: päihteisiin, seksiriippuvuuteen, peliriippuvuuteen, läheisriippuvuuteen tai ilmetä masennuksena, ahdistuneisuutena tai ihmissuhdeongelmina.

Oppaassa annetaan ohjeet ryhmän kokoamisesta ja ryhmäistunnon pelisäännöistä sekä evästetään ryhmänohjaajaa käytännön ohjein. Ryhmäohjelma sisältää askeltyöskentelyn ja tunneteemojen tekstit sekä ehdotuksia keskustelun aiheiksi.

Opas 12 askeleen Compassi-ryhmien käyttöön (verkkoversio), Sininauhaliiton julkaisu 2022.

Compassi-ohjelma on käännetty myös englanniksi ja ranskaksi ( ja sitä käännetään myös afrikkalaisille paikallisille kielille) International Blue Cross:in (IBC) toimesta.

Compassi-ryhmiä toimii Afrikassa noin kymmenessä eri maassa vuonna 2022.

Lisätietoa: Tuomo Salovuori, hengellisen työn kehittäjä, tuomo.salovuori@sininauha.fi