vanhoja kirjoja

Compassi-ryhmäohjelma

Kuvassa kompassi, jossa jalkapohjan kuvat päällä.Compassi-ryhmäohjelma

Sininauhaliitto tarjoaa ryhmätoimintaa organisoiville järjestöille ja seurakunnille koulutusta ja tukea. Compassi-ryhmäohjelma syntyi 2000-luvun alussa ja se uudistettiin 2022. Materiaalin tekemisessä on hyödynnetty monien päihdetyön ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden tietoa 12 askeleen ryhmistä, toipumisesta ja kristillisen uskon tuomista voimavaroista. Oppaan 12 askeleen Compassi-ryhmien käyttöön on koonnut Tuomo Salovuori.

12 askeleen Compassi-ryhmät on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat työstää elämänsä rikkinäisyyttä kristillisen uskon ja 12 askeleen ohjelman avulla. Ryhmäläisten ongelmat voivat liittyä erilaisiin riippuvuuksiin: päihteisiin, seksiriippuvuuteen, peliriippuvuuteen, läheisriippuvuuteen tai ilmetä masennuksena, ahdistuneisuutena tai ihmissuhdeongelmina.

Oppaassa annetaan ohjeet ryhmän kokoamisesta ja ryhmäistunnon pelisäännöistä sekä evästetään ryhmänohjaajaa käytännön ohjein. Ryhmäohjelma sisältää askeltyöskentelyn ja tunneteemojen tekstit sekä ehdotuksia keskustelun aiheiksi.

Compassi-ohjelma on käännetty englanniksi ja ranskaksi;  ja sitä käännetään myös afrikkalaisille paikallisille kielille  International Blue Cross:in (IBC) toimesta.
Compassi-ryhmiä toimii Afrikassa noin kymmenessä eri maassa (tieto vuodelta 2022).

Compassi-materiaalit

Compassi 2023 uudistettu 2 painos verkkoon (1) (pdf), Sininauhaliiton julkaisu, uudistettu toinen painos 2023. Paperiversio tilattavissa.

Compassi: Raamatunteksteja 12 askeleen ohjelmaan 2023 (pdf) Sininauhaliiton julkaisu 2023.


Lisätietoa ja materiaalitilaukset:

Tuomo Salovuori, hengellisen työn kehittäjä, tuomo.salovuori@sininauha.fi