Tunnekuvia: Ilo (nainen hymyilee) ja hämmästys (nainen silmät suurina ja kulmakarvat koholla)

Tunnekuvien taustaa

Tunnekuvat pitävät sisällään kuutta perustunnetta esittävän kuvan sarjan. Hämmästystä, iloa, inhoa, pelkoa, surua ja vihaa esittävän kuvasarjan tarkoituksena on tuoda työkaluja tunnetaitojen edistämiseen ja keskustelun herättämiseen arjen toimintaympäristöissä ja matalalla kynnyksellä.

Tunnekuvat kollaasina: inho, viha, pelko, ilo, hämmästys, suru

Tunnekuvat syntyivät halusta vahvistaa tunnetaitoja visuaalisin ja taiteellisin keinoin. Haluamme tuoda tunnetaidot kaikkien ulottuville, arkisiin ympäristöihin ja tilanteisiin, joissa ihmiset kohtaavat toisiaan.

Idea tunnekuvista syntyi norjalaisen Blå Kors Statsjon Oslon inspiroimana. Paikassa kohdataan perheitä, jotka saavat tukea kasvatukseen tai perhe-elämän haasteisiin. Norjassa tunnekuvien koettiin auttavan vanhempia hahmottamaan omia ja lastensa tunteita sekä tarjoavan helpon tavan keskustelun aloittamiseen. Päätimme tuoda vastaavanlaiset kuvat Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen ja heidän kohtaamiensa ihmisten ulottuville, päiväkeskuksiin ja asumisyksiköihin. Paikkoihin, joissa ihmisiä kohdataan.

Kuvia voivat hyödyntää Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen lisäksi muut järjestöt, sekä sosiaalialan ja seurakuntien työntekijät, jotka tekevät töitä heikossa asemassa olevien ihmisten parissa.

Tunnetaidot ovat tärkeitä hyvinvointitaitoja. Tunnetaidot kietoutuvat ihmisen kehitykseen monin tavoin: Ne vaikuttavat muun muassa sosiaaliseen kyvykkyyteen, koulusuoriutumiseen, kykyyn pyytää tunne-elämän pulmissa apua, taitoon auttaa muita, suhtautumiseen vanhempia ja yhteiskuntaa kohtaan, terveyteen aikuisiällä, työuraan, päihteiden käytön määrään ja väkivallattomuuteen. Siksi jokaisella tulisi olla mahdollisuus tunnetaitojen oppimiseen ja vahvistamiseen.

Haluatko esittelyn tunnekuvista? Tilaa kuvia tai kysy lisätietoja: Heidi Eriksson, heidi.eriksson@sininauhaliitto.fi.