Laki päiväkeskuksesta astuu voimaan – ovatko hyvinvointialueet valmiina?

11.4.2023

Heinäkuussa voimaan astuva laki velvoittaa hyvinvointialueet järjestämään päiväkeskuspalvelua. Sininauhaliitto kuuli hyvinvointialueiden edustajia lain tiimoilta.  Yhdeksällä alueella palvelun järjestäminen on vasta suunnitteluasteella. 

1.7. astuu voimaan sosiaalihuoltolain 24 b §, joka velvoittaa hyvinvointialueet järjestämään päiväkeskuspalvelua. Kyseessä on uusi lakipykälä, jonka taustalla on tärkeä ajatus: tavoittaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat tähän mennessä jääneet palveluiden ulkopuolelle. Merkittävää on, että palvelussa on voitava asioida myös päihtyneenä.

Sininauhaliitto on heikommassa asemassa olevien ihmisten edunvartija. Siksi meille on tärkeää, että hyvinvointialueet täyttävät lain asettamat velvollisuutensa. Halusimme selvittää, miltä tilanne tällä hetkellä näyttää, ja millaisia suunnitelmia hyvinvointialueiden sosiaalipalveluissa on asiasta tehty. 

Kaikilta alueilta vastaus

Lähestyimme asiasta vastaavia henkilöitä ensin kysymyksillä: 1. Miten olette suunnitelleet järjestävänne sosiaalihuoltolain 24 b §:n mukaisen päiväkeskuspalvelun (omana tuotantona vai kilpailutettuna)? 2. Jos olette jo päätyneet kilpailutukseen, onko sille asetettu aikataulu?  

Saimme vastaukset 21 hyvinvointialueelta ja Helsingistä. Seitsemän hyvinvointialuetta suunnittelee järjestävänsä palvelun omana tuotantona, neljä aluetta katsoo STEA-/ESR-rahoituksen saaneen palvelun riittävän, ja kahdella alueella suuntana on ostopalvelu tai kilpailutus. Suurimmalla ryhmällä, yhdeksällä hyvinvointialueella, päiväkeskuspalvelun järjestäminen on vasta suunnitteluasteella.

Asiaan suhtaudutaan vakavasti

Yhteydenottoihimme päiväkeskuspalvelun järjestämisestä suhtauduttiin hyvin, ja pääsimme luomaan yhteyksiä hyvinvointialueille. Alueet ovat asiassa uuden edessä, ja monella alueella pohdittiin, miten muut ovat asian aikoneet järjestää. Siksi järjestimme hyvinvointialueiden virkamiehille keskustelutilaisuuden asiasta. Paikalle saapui 23 henkilöä 14 hyvinvointialueelta, ja kokemuksia jaettiin avoimesti ja innostuneesti. Olimme otettuja siitä, miten tosissaan ja antaumuksella yhteiseen asiaan paneuduttiin. 
 
Tilaisuudessa keskusteluun nousi neljä usein toistuvaa kysymystä. Mitä merkitsee pienemmille ympäristökunnille se, että palvelua aletaan ensin rakentaa isommille paikkakunnille. Puheissa kuitenkin huomioitiin tarve palvelun turvaamisesta alueellisesti. Toinen pohdinnan aihe oli mahdollisuus päihtyneenä asiointiin. Mitä tarkoittaa, että päihteettömiin paikkoihin saisi jatkossa tulla päihtyneenä  entä voisiko päihtyneenä asiointia jollain tavoin rajata? Virkamiehet olivat iloksemme huolissaan myös siitä, mitä tässä muutoksessa tapahtuu paikallisille kohtaamispaikkatoimintaa järjestäville järjestöille. Niiden tuottamaa arvokasta palvelua ei tule hukata. 

Keskustelu jatkuu

Yhteisesti todettiin, että asiassa on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Kokemusten, ideoiden ja huolten jakaminen vie kuitenkin eteenpäin, ja tarve yhteiselle kohtaamiselle jälleen syksyllä on ilmeinen. Silloin voisi keskustella muun muassa siitä, miten euroissa osoitetaan erilaisten kohtaamispaikkatoimintojen hyöty – mistä syntyy säästö, kun kohtaamispaikat ovat olemassa.

 

Yhteyshenkilöt:

Lea Stenberg
Puh. 044 269 7980
lea.stenberg@sininauha.fi

Jenni-Emilia Ronkainen
Puh. 044 4914333
jenni-emilia.ronkainen@sininauha.fi

Luitko jo nämä?

Kuvassa kompassi, jossa jalkapohjan kuvat päällä.
16.4.2024

Compassi-ryhmäohjelma tukee riippuvuuksista toipumista

Compassi-ohjelma yhdistää kolme riippuvuudesta toipumisen voimatekijää:  vertaistuen, 12...
Tetson-päinen, iäkäs, mies katsoo viistosti eteen.
19.3.2024

Jäsenjärjestöpäivät 24.-25.4.2024 Helsingin Rantapuistossa

Jäsenjärjestöpäivät ovat mahdollisuus oppia, oivaltaa, innostua, kohdata ja saada vertaistukea....
Mies ja nainen keskustelevat näytön äärellä.
22.2.2024

Jäsenjärjestöavustus vuonna 2024

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Sininauhaliitolle 50 000 euroa...