Verkkotapaamisista työkaluja vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen

Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli monen Sininauhaliiton jäsenjärjestön toiminnassa. Koordinoitko työssäsi vapaaehtoistoimintaa? Onko järjestösi kiinnostunut vapaaehtoistyön mahdollisuuksista?

Verkkotapaamisissa saat työkaluja vapaaehtoistoimintaan ja pääset keskustelemaan siitä muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on oppia ja jakaa yhdessä hyviä käytäntöjä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. 

Tapaamisissa keskustellaan siitä, mitä vapaaehtoistoimintanne arkeen kuuluu, mitä ajankohtaisia kysymyksiä teillä on juuri nyt, ja millaisia haasteita ja ilonaiheita vapaaehtoistoiminnassanne on tullut vastaan.

 

Syksyn ensimmäisessä tapaamisessa aiheena ovat ajankohtaisten kuulumisten lisäksi vapaaehtoistyöhön liittyvät vakuutus-, työturvallisuus ja sopimusasiat.

Toisessa tapaamisessa keskustellaan siitä, millaisia asioita on tärkeä huomioida vapaaehtoistoimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Syvennytään siihen, mitä kaikkea on huomioitava vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä ja johtamisessa.  

Syksyn kolmannessa verkkotapaamisessa paneudutaan vapaaehtoisten perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. Osallistujat saavat käyttöönsä vapaaehtoisten perehdytyksen koulutusmateriaalin, jota voi hyödyntää paitsi uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa, myös osana vapaaehtoisten sitouttamista ja virkistäytymistoimintaa.

 

Verkkotapaamiset on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnasta vastaaville työntekijöille ja vapaaehtoisille Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä ja seurakunnissa. Tapaamisiin voivat osallistua sekä vapaaehtoistoiminnan aloittamista suunnittelevat että toimintaa jo järjestäville tahot.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

 

Syksyn ensimmäisen tapaamisen tiedot löydät täältä, toisen täältä ja kolmannen täältä.

 

Lisätietoa:

Heidi Eriksson, hyvinvointi- ja vapaaehtoistyön suunnittelija
heidi.eriksson@sininauha.fi
050 359 3846