Ruusunmarjoja

Jäseneksi

Sininauhaliiton toimintaa on luonnehdittu yhdeksi merkittävimmistä ekumeenisista liikkeistä Suomessa. Rakennamme keskusjärjestönä yhteyttä koko sininauhayhteisön kesken ja voimistamme jäsenjärjestämme niiden tärkeässä työssä: toimimisessa kaikkein heikoimpien puolella.

Jäseneksi liittyminen

Jäsenjärjestömme toimivat erityisesti kaikkein huono-osaisimpien ihmisten parissa. Meille keskusliittona tärkeintä on edistää jäsenjärjestöjemme toimintaedellytyksiä. Jäsenjärjestömme saavat meiltä mm. talous-, viestintä- ja lakineuvontaa sekä koulutusta. Meillä on myös yhteisiä kehityshankkeita ja tapahtumia.

Liiton jäseninä voivat olla ehkäisevän päihdetyön, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisen, toipumistyön tai kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen aloilla toimivat oikeuskelpoiset kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt.

Jos haluatte Sininauhaliiton jäseneksi, toimittakaa kirjallinen hakemus alla olevan ohjeen mukaan.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Ruoka-apua jakava nainen muovipussien keskellä

 Hakemukseen tarvittavat liitteet

  • yhdistysrekisteriote
  • säännöt
  • yhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirjanote, jossa päätetään jäsenyyden hakemisesta.

Tulosta jäsenhakemus ja toimita se liitteineen osoitteeseen Sininauhaliitto, Pasilanraitio 5, 2. krs, 00240 Helsinki. Kuoreen merkintä ”Jäsenhakemus”.

Voit toimittaa hakemuksen ja liitteet myös sähköpostitse: toimisto@sininauha.fi

Jäsenmaksut

Jäsenyhteisön toiminnan kulut vuositasolla Jäsenmaksu/v
 0 – 50 000 euroa  0 euroa
 50 001 – 150 000 euroa  175 euroa
 150 001 – 500 000 euroa  300 euroa
 yli 500 001 euroa  500 euroa

Sininauhaliiton jäsenyydestä eroaminen

Jäsen voi erota liitosta jättämällä kirjallisen eroilmoituksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Ero astuu voimaan kuukauden päästä eroilmoituksen toimittamisesta hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkitsemisestä.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa liitosta yhdistyslain 14 §:n mukaisilla perusteilla.