Sote-uudistus tulee – miten lakimuutos vaikuttaa kuntouttavaan työtoimintaan?

13.12.2022

Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Sote-uudistuksen myötä vastuu kuntouttavasti työtoiminnasta siirtyy hyvinvointialueille. Jatkossa kuntouttavaa työtoimintaa toteuttavien järjestöjen tulisi tehdä sopimukset hyvinvointialueiden kanssa.

Mitä on kuntouttava työtoiminta?

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Se on monialaista ja palveluun osallistuvan asiakkaan palveluprosessi on sosiaalihuollon ammattihenkilön vastuulla (sosiaalihuoltolaki).

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on

  • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
  • vahvistaa asiakkaan arjenhallintaa ja siihen tarvittavia taitoja sekä työ- ja toimintakykyä
  • vahvistaa osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännöstä ja kehittämisestä.

Kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa laissa (189/2001) säädetään kuntouttavan työtoiminnan palvelusta sekä aktivointisuunnitelmasta. Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Jos henkilö ei työ- ja toimintakyvyn rajoitusten vuoksi voi osallistua TE-palveluihin tai työhön, sisällytetään aktivointisuunnitelmaan kuntouttava työtoiminta. Aktivointisuunnitelman laativat 1.1.2023 alkaen TE-toimisto ja hyvinvointialue.

1.1.2021 voimaan tullut laki (13a §) toteaa kuntouttavasta työtoiminnasta seuraavaa:

Kuntouttavan työtoiminnan palvelukokonaisuuteen tulee kuulua henkilön elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita. Palveluihin voi kuulua yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaa, jota voidaan toteuttaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Palveluun tulee sisältyä aina henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus, jota annetaan henkilökohtaisena tai ryhmässä toteutettavana palveluna”.

Kuntouttava työtoiminta on monialaista. Sosiaalihuollon ammattihenkilön vastuulla on kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan asiakkaan palveluprosessi (sosiaalihuoltolaki). Kuntouttava työtoiminta on yhteensovitettava henkilön tarvitsemien muiden palveluiden ja tukitoimien kanssa.

Kuntouttava työtoiminnan järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille

Kuntouttava työtoiminta – kuten muutkin sosiaalihuollon palvelut – siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueiden vastuulle (sosiaalihuoltolaki 14 §). Hyvinvointialueiden tehtävänä on huolehtia, että kuntouttavan työtoiminnan palveluja tarjotaan riittävästi alueella. Hyvinvointialueiden vastuulla on myös se, että kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat todella saavat tarvitsemansa palvelut.

Hyvinvointialueet voivat vastata asiakkaan palveluiden toteutumisen seurannasta ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyvistä viranomaistehtävistä. Sosiaalialan ammattihenkilön koulutusta ei ole vastaavasti tarvinnut edellyttää toiminnan toteutuksesta vastaavilta henkilöiltä – vielä ei ole tietoa, onko tämän suhteen tulossa muutoksia.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueet voivat tuottaa kuntouttavan työtoiminnan palvelut itse, yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia kuntouttavan työtoiminnan muilta palveluntuottajilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät sopimukset siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle sote-voimaanpanolain nojalla (616/2021). Jos esimerkiksi järjestötoimijalla on sopimus kuntouttavan työtoiminnan palvelun tuottamisesta kunnan kanssa, sopimuksen tulisi pääsääntöisesti siirtyä hyvinvointialueen vastuulle.

Myös kunta voi tuottaa lainsäädännön asettamissa rajoissa palveluita hyvinvointialueelle. Tällöin noudatetaan pääsäännön mukaan hankintalakia, eli silloin kunta osallistuu hyvinvointialueen kilpailutuksiin ja myy palvelua (yksityisoikeudelliset sopimukset). Jatkossa onkin määriteltävä, miten kunnat toimivat yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa hyvinvointia ja työllistymistä edistävien palveluiden kentällä.

Lain mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä. Poikkeuksena tähän on kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle henkilölle annettava tuki ja ohjaus, joita voidaan ostaa myös yrityksiltä.

Miten TYP-toimintaa toteutetaan hyvinvointialueilla?

TYP-lailla tarkoitetaan lakia työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014). Lain 1 §:ssä säädetään julkisten työvoimapalvelujen, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntoutuspalvelujen yhteensovittamisesta.

1.1.2023 alkaen hyvinvointialueet tulevat mukaan TYP-toimintamalliin, joka pitää sisällään monialaista verkostoyhteistyötä. Ne vastaavat TYP-asiakkaille tarjottavista sote-palveluista. Tämä tarkoittaa, että hyvinvointialueet osallistuvat asiakkaan monialaisen palvelutarpeen arviointiin, työllistymissuunnitelman laatimiseen sekä sen toteutumisen seurantaan.

 

Kysyttävää kuntouttavaan työtoimintaa liittyvistä lakimuutoksista?

Lisätietoja saat Sininauhaliiton työllisyystoiminnan suunnittelija Jaana Joutsiluomalta, jaana.joutsiluoma@sininauha.fi

Luitko jo nämä?

Nainen ja mies juttelemassa pihalla hymyillen
16.10.2023

Ajankohtaista: Palveluntuottajien on aika valmistautua Kanta-yhteensopivuuteen

Yksityiset sosiaalihuollon palvelunantajat mukaan sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon ...
ihmiset kahvipöydän ääressä
8.3.2023

Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä on tulevaisuususkoa

Sininauhaliitto toteutti laajan jäsenjärjestökyselyn syksyllä 2022. Sininauhaliitto kerää...
Ikääntynyt mies tekemässä puutöitä
27.2.2023

Palkkatukiuudistus – Miten palkkatukimalli toimii nyt?

Palkkatuen uudistus on puhuttanut paljon viimeisen lähes vuoden aikana. Sininauhaliiton sekä...