Oma tahto, vertaistuki ja usko motivoivat rikostaustaisia romaninaisia muutokseen – Romano Mission ylläpitämä Naisten Kulma on naisille tärkeä tuki

10.3.2022

Romano Mission ylläpitämässä Naisten Kulmassa rikostaustaiset romaninaiset saavat tukea asioiden hoitoon ja rikollisesta elämäntavasta irtautumiseen. Naisten Kulmassa palveluohjaajana työskentelevä Katriina Roth selvitti opinnäytetyössään, millaista tukea kävijät ovat tukipisteestä saaneet ja mikä motivoi heitä muutoksen tielle.

Katriina Roth valmistumistodistuksen ja ruusun kanssa
Katriina Rothin opinnäytetyö valmistui vuoden 2021 lopussa.

”Usein naiset tulevat mukaan toimintaamme päästessään koevapauteen tai meillä käyvän tuttavan innostamina. Tuemme heitä rikoksettomassa elämässä ja vahvistamme arjen hallinnan taitoja. Osalla kävijöistämme arki on ollut hyvin kaoottista, jolloin lähdemme muutoksessa liikkeelle pienin askelin: voimme vaikkapa opetella saapumaan paikalle sovittuun aikaan. Toiminnan sisällöt vaihtelevat päivittäin ja meillä on myös paljon yhdessä tekemistä”, palveluohjaaja Katriina Roth kuvaa Naisten Kulman toimintaa, ja jatkaa:

”Työntekijämme ovat naisten rinnalla esimerkiksi palavereissa päihdepalveluiden tai lastensuojelun viranomaisten kanssa. He toimivat siltana viranomaisen ja asiakkaan välillä ja auttavat yhteisymmärryksen löytämisessä.”

Sininauhaliiton jäsenjärjestö Romano Mission ylläpitämä Naisten Kulma on auttanut rikostaustaisia naisia viitisen vuotta. Katriina Roth selvitti sosionomiopinnoissaan tekemässään opinnäytetyössä, millaista tukea naiset kokevat Naisten Kulmasta saavansa. Diakonia-ammattikorkeakoululle tehty opinnäytetyö Ku mulla oli vaikiaa, nii mää nousin täällä pystyyn syntyi yhteistyössä Janika Kalermon kanssa.

Opinnäytetyön perusteella moni Naisten Kulman asiakas koki toiminnan todella tärkeäksi.

”Naiset kertoivat tulleensa kuulluiksi ja kohdatuiksi. Jos emme voi heitä jossain auttaa, lähdemme yhdessä selvittämään asiaa”, Roth sanoo.

Oma tahto ajoi muutokseen

Rikosten taustalla on lähes aina myös päihteiden ongelmallista käyttöä, joten osana rikoksista irrottautumisen prosessia Naisten Kulma tukee kävijöitään myös päihteettömyydessä. Moni nainen päätyi rikosten pariin lähipiirin ja elämässä tapahtuneiden vastoinkäymisten vuoksi.

”Ei kukaan suunnittele menevänsä vankilaan, vaan päihteidenkäyttö ja elämässä tehdyt valinnat johtavat siihen, että ihminen tekee asioita, jotka johtavat rikoksiin”, Roth toteaa.

Opinnäytetyön haastatteluissa tärkeimmäksi asiaksi rikoksettomaan elämään pyrkimisessä nousi naisten oma tahto muutokseen.

”Pitää haluta, pitää olla sillee, et joka päivä on päätöksiä täynnä, joka päivä on se valinta sulla.”

”Koska mun pitää ajatella kumminki mun omaa lasta. Etten mä voi niinku tehä ihan mitä mä haluan.”*

”Joskus muutos vaati myös oman lähipiirin rajausta. Monelle tärkeä muutokseen ajava voima oli myös oma lapsi. Naiset halusivat lapselleen tasapainoisemman elämän, kuin heillä itsellään oli ollut”, Roth kertoo.

Hengellisyys ja vertaistuki antavat voimaa

Monelle rikoksista irtautuvalle naiselle hengellisyys oli tärkeä tekijä muutoksessa.

”Naiset kokivat uskon tuovan turvaa ja ankkuroivan elämään. Osa ajatteli, että jos kukaan muu niin ei välitä, niin ainakin Jumala välittää”, Roth kertoo.

Muilta samassa tilanteessa olevilta saatu vertaistuki oli niin ikään merkittävä apu muutoksessa.

”Vertaistuen kautta naiset saivat ymmärrystä ja tsemppausta, joskus myös varoituksia siitä, mitä ei kannata tehdä”, Roth summaa.

Rothia itseään motivoi työssä rikostausten naisten kanssa halu auttaa ihmisiä, jotka ovat heikossa asemassa. Hänestä on hienoa nähdä naisten onnistumisen kokemukset ja se muutos, joka heidän elämässään tapahtuu.

”Olen vuosien varrella oppinut, etteivät asiat ole mustavalkoisia. Olen iloinen, jos pystyn auttamaan edes yhtä ihmistä. Ja eihän meistä kukaan tiedä, milloin saatamme itse tarvita apua.”

 

*Lainaukset Naisten Kulman asiakkaiden haastatteluista Katriina Rothin ja Janika Kalermon opinnäytetyöstä Ku mulla oli vaikiaa, nii mää nousin täällä pystyyn (2021, DIAK). Lue opinnäytetyö täältä.

 

 

Teksti: Matleena Merta

Kuvat: Jani Laukkanen, Katriina Rothin arkisto

Luitko jo nämä?

Kuvassa kompassi, jossa jalkapohjan kuvat päällä.
16.4.2024

Compassi-ryhmäohjelma tukee riippuvuuksista toipumista

Compassi-ohjelma yhdistää kolme riippuvuudesta toipumisen voimatekijää:  vertaistuen, 12...
Tetson-päinen, iäkäs, mies katsoo viistosti eteen.
19.3.2024

Jäsenjärjestöpäivät 24.-25.4.2024 Helsingin Rantapuistossa

Jäsenjärjestöpäivät ovat mahdollisuus oppia, oivaltaa, innostua, kohdata ja saada vertaistukea....
Mies ja nainen keskustelevat näytön äärellä.
22.2.2024

Jäsenjärjestöavustus vuonna 2024

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Sininauhaliitolle 50 000 euroa...