Sininauhaliiton avustushakemus jäsenjärjestöjen ruoka-avun järjestämiseen – toimita hakemus liitolle viimeistään 15.9.2022

2.9.2022

Sosiaali- ja terveysministeriö on 29.8.2022 avannut valtionavustushaun ruoka-aputoiminnan järjestämiseen. Jäsenjärjestöt voivat hakea mukaan Sininauhaliiton hakemukseen toimittamalla hakulomakkeen liitolle viimeistään 15.9.2022. Sininauhaliiton hakemus kootaan jäsenjärjestöjen toimittamien tietojen perusteella. Hakuun voivat osallistua Sininauhaliiton jäsenjärjestöt, pois lukien ViaDia-yhdistykset, jotka voivat osallistua ViaDia ry:n kokoamaan hakemukseen.

Miten haetaan?

Hakulomake on Webropol-lomake, joka tulee täyttää kaikilta osin. Lomakkeeseen lisätään liitteeksi tällä sivulla oleva talousarviolomake. Lataa talousarviolomake itsellesi, täytä se, tallenna ja lisää liitteeksi.

  • Hakemuslomakkeen Sininauhaliiton yhteiseen hakemukseen löydät tästä linkistä.
    • Lomake ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Lomakkeessa kysytään STM:n hakuilmoituksen edellyttämiä tietoja.
  • Lataa talousarviolomake tästä
  • Voit lukea lisää STM:n avustuksesta täältä: https://stm.fi/vuoden-2022-valtionavustushaut
    • Sinun ei tarvitse täyttää STM:n hakulomakkeita. Me Sininauhaliitossa kokoamme yhteisen hakemuksen jäsenjärjestöjen toimittamien tietojen perusteella.

Paljonko yhdistyksemme voi hakea?

Keväällä 2022 tehdyn kartoituksen ja teemasta käydyn verkkotapaamisen keskustelun mukaisesti Sininauhaliiton jäsenjärjestöt kannattivat sitä, että avustusta voisi hakea kahdessa suuruusluokassa:

  • Pienet toimijat, jotka ovat paikallisesti merkittäviä, voisivat hakea 6 000 euroon asti.
  • Suuret toimijat, jotka ovat alueellisesti merkittäviä tai esim. välittävät ruokaa ajettavaksi eri pisteisiin, voisivat hakea 25 000 euroon saakka

Osahankkeen toteuttajan hallinto tulee olla järjestetty siten, että osahankkeen toteuttaja pystyy toimittamaan STM:n ohjeiden mukaiset selvitykset toteutuneista kuluista Sininauhaliitolle. Hakemuksesta täytyy ilmetä tarkasti avustuksen käyttötarkoitus.

Avustuksen käyttö:

Valtionavustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Valtionavustuksen käytön ehdot määritellään valtionavustuspäätöksessä. Valtionavustus maksetaan hankkeen hallinnoijalle toteutuneiden hyväksyttyjen kustannusten perusteella vuosittain pääsääntöisesti kahdessa erässä. Maksatus tapahtuu avustuksen saajan avustuksen käytöstä toimittaman selvityksen perusteella.

Osahankkeen toteuttajien tulee raportoida hankkeen toteutuneet kulut rahoittajan vaatimusten mukaisesti Sininauhaliitolle, josta liitto kokoaa maksatushakemuksen STM:lle. Maksatus osahankkeille tapahtuu raportoitujen kulujen mukaisesti, eikä Sininauhaliitto voi siirtää rahoitusta osahankkeille ilman ohjeistuksen mukaista selvitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että avustuksen voi saada vasta jälkikäteen toteutuneita kuluja vastaan. Selvityksen antamisesta ohjeistetaan tarkemmin valtionavustuspäätöksen tultua.

Sininauhaliitto tekee kunkin osatoteuttajan kanssa sopimuksen valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan osatoteuttajan kanssa.

Avustusten käyttöaika päättyy 31.12.2023.

Sosiaali ja terveysministeriö korostaa, että valtionavustuksilla rahoitettavaan toimintaan sovelletaan yhdenvertaisuuslakia. Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslain vastaiset rajaukset ruoka-avun jakelussa voivat johtaa myönnetyn valtionavustuksen takaisinperintään.

Hakuinfo 7.9.

Järjestämme Sininauhaliiton jäsenjärjestöille hakuinfon etäyhteyksin keskiviikkona 7.9. klo 15-16.30. Infossa esittelemme hakulomakkeena toimivan Webropol-kyselyn sekä talousarvio-Excelin, ja voit esittää kysymyksiä. Mukana infossa ovat Sininauhaliiton talouspäällikkö Marja Mettälä sekä järjestöpäällikkö Susanna Kiuru.

Ilmoittaudu hakuinfoon tästä linkistä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan, jos haluat rauhassa tutustua lomakkeisiin tai esittää kysymyksiä, mutta info ei ole mitenkään pakollinen.

Lisätietoja

Lisätietoja hankehausta antaa järjestöpäällikkö Susanna Kiuru

p. 0443613587, susanna.kiuru@sininauha.fi

 

Päivitetty 13.9.2022: Lisätty yhdenvertaisuuslakia koskeva osio.

Luitko jo nämä?

Kuvassa kompassi, jossa jalkapohjan kuvat päällä.
16.4.2024

Compassi-ryhmäohjelma tukee riippuvuuksista toipumista

Compassi-ohjelma yhdistää kolme riippuvuudesta toipumisen voimatekijää:  vertaistuen, 12...
Tetson-päinen, iäkäs, mies katsoo viistosti eteen.
19.3.2024

Jäsenjärjestöpäivät 24.-25.4.2024 Helsingin Rantapuistossa

Jäsenjärjestöpäivät ovat mahdollisuus oppia, oivaltaa, innostua, kohdata ja saada vertaistukea....
Mies ja nainen keskustelevat näytön äärellä.
22.2.2024

Jäsenjärjestöavustus vuonna 2024

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Sininauhaliitolle 50 000 euroa...